Voice Search Portal

De Voice Search Portal geeft inzicht in het aantal opgeslagen berichten en wanneer dit gesprek gevoerd is. De VSP stelt u ook in staat om het opgeslagen bericht terug te luisteren. Via een zogenaamde hyperlink wordt u doorgestuurd naar de database waar de berichten zijn opgeslagen. Alle gegevens behorend bij het gebruik van dit dashboard worden gelogd en in de rapportages verwerkt.

Er kan op meerdere manieren geselecteerd worden binnen de applicatie, zoals jaar, maand, week, dag, telefoonnummer, gebruiker, extensie, etc.

ODV - Voice Search Portal - nieuw