Patiënt Management

Deze oplossing is gemaakt t.b.v. de operationele besturing van de Huisartsenpraktijk (HP). De oplossing is samengesteld op basis van interviews met een aantal medewerkers van huisartsenpraktijken waaronder Michiel van Doorn.
De applicatie geeft dagelijks inzicht of de vastgestelde normen behaald zijn. Tevens geeft de applicaties inzicht waarom de normen wel of niet behaald zijn. Hierdoor kan, wanneer de normen niet behaald worden, bijgestuurd worden.

Deze applicatie bevat o.a. de volgende informatie:
• Het aantal patiënten, aantal patiënten huidig jaar t.o.v. vorig jaar
• Declaraties bij de zorgverzekeringen (aantallen en euro’s)
• Verdeling man, vrouw, onder de 18 jaar, LSP aanmeldingen

BI - Product - Patient Management Dashboard - Zorgdossier