Telefonische bereikbaarheid

De applicatie Telefonische bereikbaarheid geeft inzicht in het telefonische proces. Hier valt de denken aan de wachttijden en de verdeling van het aantal telefoongesprekken.

De applicatie geef dagelijks inzicht of de vastgestelde normen behaald zijn. Tevens geeft de applicaties inzicht waarom de normen wel of niet behaald zijn. Hierdoor kan, wanneer nodig, bijgestuurd worden.

Deze applicatie bevat o.a. de volgende informatie:
• Het aantal telefoongesprekken
• De onderverdeling van de telefoongesprekken, afspraken, recepten en het aantal spoedgesprekken
• De gemiddelde wachttijd
• De gemiddelde oproepen per medewerker
• De gemiddelde gesprekstijd per medewerker
• Een analyse van de gemiddelde wachtduur
• Het aantal gesprekken in vergelijking tot de vorige weekdag
• Een analysemogelijkheid om in te zoomen op gesprekken, bron en medewerker
• Een rapport met allerhande detailgegevens

Er kan op meerdere manieren geselecteerd worden binnen de applicatie, zoals jaar, maand, week, dag, geslacht, postcode, contactsoort etc.

ODV-Telefonische Bereikbaarheid - TeleQ_iPad