Contact Management

Zorgmanager Huisartsenpost: Het Contact Management Dashboard heeft inzicht in cruciale data, maar nog belangrijker, het vertaalt data in heldere informatie over bezoekersaantallen contacten en urgenties.

De applicatie geeft dagelijks inzicht of de vastgestelde normen behaald zijn. Tevens geeft de applicaties inzicht waarom de normen wel of niet behaald zijn. Hierdoor kan, wanneer de normen niet behaald worden, bijgestuurd worden.

Deze applicatie bevat o.a. de volgende informatie:

  • Consulten in tijd (‘time to consult’)
  • Consulten in aantallen en in vergelijking met vorige jaren
  • Totaal aantal consulten per urgentie
  • Niet declarabel/zelfverwijzers
  • Kindermishandeling (Sputovamo)
  • ICPC codes

Er kan op meerdere manieren geselecteerd worden binnen de applicatie, zoals jaar, maand, week, dag, geslacht, postcode, contactsoort etc.

Kwaliteitsmanager Huisartsenpost: Belangrijke problemen zijn opgelost door gebruik van feitelijke informatie in plaats van ‘een gevoel’.

BI - Product - Contactmanagement Dashboard