Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WAAROM MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Verder gebruikt MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. de door u ingevoerde en verzonden gegevens om contact op te kunnen nemen over hetgeen waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. In veel gevallen zal dat telefonisch contact betreffen, naar aanleiding van:

  • een download die u op onze website heeft gedaan;
  • een aanmelding voor een seminar, training, workshop of andere bijeenkomst;
  • het invullen van ons contactformulier.

HOE LANG MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. GEGEVENS BEWAART

MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het adres van uw computer (IP-adres), wordt automatisch geanonimiseerd voordat deze verwerkt wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. heeft hier geen invloed op. MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BI@MAGNAVERSUM.COM. MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij moeten, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, u erop attent maken dat u het recht heeft een klacht in te indienen bij de toezichthouder.

BEVEILIGEN

MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. op via PRIVACY@MAGNAVERSUM.COM. HTTPS://BI.MAGNAVERSUM.COM is een website van MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V., MAGNAVERSUM BI SERVICES B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: POSTBUS 255, 2130 AG, HOOFDDORP
Vestigingsadres: Antares building Antareslaan 31, 2132 JE HOOFDDORP
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64809013
Telefoon: + 31 (0) 85-02 07 430
E-mailadres: PRIVACY@MAGNAVERSUM.COM